executieve fundties

  • Executieve functies zijn complexe hersenprocessen die doelgericht gedrag en georganiseerd probleem oplossend denken aansturen. Het gaat hierbij dan over:

 Inhibitie (onderdrukken van prikkels/drijfveren)

 Initiatief nemen

 Mentale flexibiliteit/emotieregulatie

 Doelen stellen

 Planning

 Zelfmonitoring

 Probleemoplossend handelen

  • Deze vaardigheden worden geoefend tijdens het verzorgen van de dieren. Zo leren kinderen een stappenplan volgen, doorzetten, initiatief nemen, focussen op een opdracht, enzoverder.
  • Het fijne is dat als je iets graag doet, het gemakkelijker is om dit te leren. De dieren zijn aanwezig als motivator. Voor hen doen de kids en jongeren vaak met plezier iets.
  • Om planning en doelen stellen te oefenen wordt er ook vaak gewerkt met het bouwen van een parcours: We beginnen eenvoudig en bouwen daarna op (van een eenvoudig parcours nabouwen van een plan naar zelf een plan maken en bedenken).
  • Verder zijn er regelmatig kleine 'probleempjes' die zich voordoen in het omgaan met paarden: een halster aan doen, een paard dat met één kant tegen de wand staat als je poetst en je moet de andere kant poetsen, opstappen en je geraakt er niet alleen op,... . Kinderen worden gestimuleerd om mee na te denken over een oplossing en steeds zelfstandiger om te gaan met deze probleempjes. En vaak doen ze het daarna thuis ook zelfstandiger.