Individuele sessies
De plaats waar de sessies door gaan is achter de tuin waar Gitte woont. Het is een plek waar veel rust is, waar geen andere mensen met paarden komen werken, waar cliënt met pony/paard ongestoord op pad kan gaan.   Waarom met paarden en pony's?

Bij Hippotherapie PonyWijs werken we voornamelijk met pony's en paarden en in de buitenlucht, in de natuur. Dit niet alleen omdat het leuk is! Het geraakt steeds meer bekent dat buitenlucht, natuur en dieren een heel positief effect hebben op de (mentale) gezondheid!

Het is wetenschappelijk bewezen dat veel in de natuur zijn een positief effect heeft op onze (mentale) gezondheid.

Daarenboven is uit studies gebleken dat het omgaan met paarden en andere dieren ervoor zorgt dat de hartslag daalt en dat er een positief effect is op de lichaamstemperatuur. Dat zorgt ervoor dat je dan minder stress en angst ervaart. (Freidmann, Thomas & Eddy, geciteerd in Kruger & serpell, 2006)

Verder maak je ook meer oxytocine aan (een hormoon dat het stresshormoon afbreekt), waardoor je minder stress ervaart en meer rust kan vinden in jezelf. En maak je ook meer serotine aan, wat ervoor zorgt dat je een gelukszalig gevoel krijgt.

Door die vermindering van angst en stress, komen meer positieve gevoelens vrij, waardoor we in een fijne sfeer kunnen werken en waardoor kinderen, jongeren en volwassenen meer open staan om dingen te ervaren, te doen en te leren.

Verder gebruiken we de pony's als

Motivator:

 • Motivatie om telkens weer tot hier te komen.
 • Motivatie om in beweging te komen.
 • Motivatie om nieuwe dingen te leren.
 • Een voorbeeld van motivatie om jezelf beter te leren kennen/voelen: Gitte vertelt kinderen of jongeren dan dat paarden heel goed kunnen aanvoelen hoe het met ons gaat. Soms zijn we onszelf er niet bewust van. Daarom is het belangrijk om goed te weten hoe je je voelt en waar je dingen voelt, zodat je echt één team kan worden met je paard. Daarna doen we een bodyscan om in elk lichaamsdeel te gaan voelen.

Stimulator:

 • Stimulans om in beweging te komen.
 • Op een bewegend paarden worden héél wat spieren gestimuleerd om te bewegen of aan te spannen.
 • Als je op een wandelend paard zit, worden naast je spieren ook je hersenen gestimuleerd. Het zorgt ervoor dat er een stof vrij komt waardoor er meer verbindingen tussen hersendeeltjes zijn. Op een wandelend paard is het dus gemakkelijker om dingen te leren en om open te staan om nieuwe dingen te proberen.

Spiegel:

 • We gebruiken de leefwereld van de paarden om ook naar onze eigen leefwereld te kijken. Bijvoorbeeld: het gedrag van paarden, wondjes verzorgen, voeding,.... We kijken hoe dat bij de paarden zit en gaan dan kijken naar hoe dat bij ons als mensen werkt.
 • Omdat paarden zo gevoelig zijn, tonen ze wel eens gedrag wat innerlijke processen van de cliënten naar boven brengt. Als een kind zich erg onrustig voelt bij een oefening, kan het paard dit tonen in het gedrag. Zo kan je door het gedrag van het paard naar het gevoel van de cliënt gaan. Dat maakt dat veranderingsprocessen sneller en helderder kunnen verlopen. 

De hippotherapie en coachssessies met assistentie van pony's en paarden worden begeleid door Gitte De Meyer. Ze is leerkracht kleuteronderwijs, leerkracht lager onderwijs, leerkracht buitengewoon onderwijs. In het buitengewoon onderwijs heeft ze 15 jaar ervaring. Dit voornamelijk met kinderen met ASS, ADHD, DCD en met kinderen een mentale beperking.

Daarnaast is ze ook EAT (Equine Asissted Therapy)/hippotherapie van opleiding en heeft ze cursussen gevolgd rond het coachen met assistentie van pony's en paarden.

Wil je nog meer weten over Gitte, dan kan je kijken bij 'over ons'.

Hoe gaan we te werk?

 • Je meld je aan via mail of telefoon.
 • Er wordt een intakegesprek gepland waarin Gitte luistert naar de hulpvraag en een breed beeld probeert te krijgen van de situatie. Daarna worden er ook enkele doelen vastgelegd.
 • De eerste sessies staan in teken van kennis maken en voelen wat kan werken.
 • Daarna gaan we echt met de doelen aan de slag.
 • Na ongeveer 10 sessies wordt er een evaluatiegesprek gepland.


Voor wie:

Voor kinderen en jongeren die even niet goed in hun vel zitten:

 • Heeft je kind/jongere last van (faal)-angst?
 • Zit je kind/jongere niet goed in zijn/haar vel en heeft het een laag zelfbeeld/weinig zelfvertrouwen?
 • Toont het vaak probleemgedrag en weet je niet goed waar het vandaan komt?
 • Kan je kind/jongere maar moeilijk tot ontspanning komen?
 • Bouwt je kind/jongere snel spanning op en weet het niet goed hoe het met die spanning kan omgaan?

Voor kinderen en jongeren met een stoornis zoals ADHD, ASS, HSP.

Voor kinderen en jongeren met een mentale beperking.

Daarnaast zijn ook volwassenen met een mentale beperking welkom!


Uit onderzoek is ook gebleken dat dieren een grote bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, sociale vaardigheden, alsmede het ontwikkelen van empathie (Covert, Nelson, & Whiren, 1985). 

Hoe worden de dieren ingezet tijdens de therapie?

De aanwezigheid van de pony's en paarden zorgt voor een heel andere sfeer dan therapie of coaching binnen vier muren.

Een pony/paard oordeelt niet en gaat niets verder vertellen. Dat creëert emotionele veiligheid voor de kinderen en jongeren: Bij een pony/paard mag je veel proberen. Ze reageren onmiddellijk in het hier en nu op gedrag. Dus wat voorbij is, is voorbij. Dat zorgt ervoor dat je na een 'mislukte' poging of een 'fout' met een gerust hart opnieuw kan proberen, zonder dat de pony of het paard je iets kwalijk neemt.

Dat gedrag van de dieren gebruiken we voornamelijk tijdens oefeningen grondwerk en coaching. Pony's en paarden reageren het best als wat je denkt, voelt en doet met elkaar overeen stemt. Als daar verwarring tussen is, zullen ze niet reageren of anders reageren dan dat je bedoelt. Ze geven feedback door middel van hun gedrag. Als je alles zelf duidelijk op een rijtje hebt, gaat het vaak als vanzelf. 

Transfer:

Tijdens de hippotherapie en de coaching probeert Gitte ervoor te zorgen dat ze de transfer naar huis/school mee begeleidt. Dit is natuurlijk afhankelijk van de doelstellingen.

Transfer naar huis gebeurt onder andere door:

 • Een schriftje waarin we foto's en reflectieblaadjes kleven.
 • Ouder-kind-sessies.
 • Ouders die wat vroeger komen om mee te kijken. Dan kan ik ook een woordje uitleg geven.
 • Materialen die we hier gebruiken kunnen mee naar huis of school gegeven worden, om het daar ook te gaan gebruiken.

Als er nog andere partijen betrokken zijn zoals andere therapeuten, thuisbegeleiding, (kinder)psychiater,... kan het nuttig zijn voor het traject om in overleg te gaan, zodat we kunnen afstemmen op elkaar.  Daarvoor wordt tijdens het intakegesprek goedkeuring gevraagd.

Rond volgende aspecten kan er bij PonyWijs gewerkt worden:

klik op de foto om meer informatie te verkrijgen.

Getuigenissen

Onze twee zonen zijn hier geweldig geholpen met het leren omgaan met hun gevoelens. De oudste kreeg meer zelfvertrouwen en rust. De jongste werkte rond zijn boosheid en kwam steeds super ontspannen terug. Beide zijn ze niet geholpen door gewone therapie, maar door het werken met paarden hebben ze geen gevoel van therapie. Dit werkte voor hen ongelooflijk goed. Wij zijn Gitte enorm dankbaar voor alles wat ze onze kinderen geleerd heeft. De rust die ze zelf uitstraalt, gaf ons een zeer goed gevoel. 

Elke

"Professionele begeleiding met een warm hart, afgestemd op de unieke noden en bezorgdheden van ieder individu. Onze dochter bouwde o.a. meer zelfvertrouwen op, heeft een beter zelfbeeld en heeft leren omgaan met (te veel) prikkels. Interactie tussen mens en dier is prachtig om te zien!"

Jorens


Na ons zoontje zijn stamceltransplantatie ondervond hij heel wat moeilijkheden met zijn motoriek. Tal van therapeuten werkten aan zijn herstel. Dit is een zwaar traject voor een kind van 2,5 jaar. We zochten naar een alternatief om te werken aan zijn motorische vaardigheden. Bij Ponywijs wordt er op een laagdrempelige wijze gewerkt aan tal van deze vaardigheden, dit zonder dat het kind beseft dat er hieraan gewerkt wordt. Ons zoontje voelt zich warm onthaalt, veilig en heeft een goed welbevinden. Iets wat voor ons een enorme meerwaarde is. Vandaag is ons zoontje 6 jaar. Hij heeft enorm veel vorderingen gemaakt, motorische maar ook op andere vlakken. Voor hem is het een hobby, voor ons zoveel meer. Dank je voor je persoonlijke, professionele aanpak. Steeds op maat van het kind met oog op het grote geheel. 

Dank je Ponywijs!

Sara en Tim