sociale vaardigheden

Paarden zijn heel sociale wezens. Ze leven in een kudde. De kudde is voor hen belangrijker dan zichzelf.

Door om te gaan met paarden, leer je veel sociaal gedrag zoals: aandacht delen, samen de focus ergens opleggen, jezelf op een rustige manier duidelijk maken, bewust worden van je lichaamshouding, kijken/aftasten of iemand iets fijn vind, grenzen aanvoelen en aangeven, leiding nemen of juist volger zijn, een team vormen,...

  • Deze dingen komen bijna als vanzelfsprekend terug tijdens de sessies omdat je constant in een driehoeksverhouding zit: therapeut, cliënt, paard.
  • Tijdens grondwerk kan hier extra op ingezet worden: hoe neem ik de leiding, op welke manier kan ik mijn grenzen aangeven aan de pony, hoe maak ik duidelijk wat ik wil dat de pony doet,... .

Tijdens de cursus Pony Power voor Kids en Paardenkracht voor Pubers zijn er heel veel oefenkansen op sociale vaardigheden. We gaan dan aan de slag in een groepje van 4 tot 6 kinderen. Meer info over deze waardevolle cursussen vind je bij 'cursussen rond weerbaarheid en assertiviteit'.

Oefenen op de basisvoorwaarden voor sociale vaardigheden volgens DOE-KIJK-LUISTER-ZEG.

Doe-kijk-luister-zeg is een methode vanuit Amerika om de basisvoorwaarden tot communicatie en sociale vaardigheden te trainen bij jonge kinderen met autisme.

Het gaat erom dat je situaties creëert waarin zich zaken voordoen, zodat kinderen kunnen oefenen op deze basisvoorwaarden/basisvaardigheden. 

Enkele voorbeelden van de basisvoorwaarden en vaardigheden:

  • aandacht richten
  • aandacht delen
  • voorwerpen volgen met de ogen
  • oogcontact
  • wederzijdse interactie zoals imitatie (verbaal en non-verbaal), actie-reactie
  • sociaal reguleren zoals aandacht trekken, iets duidelijk proberen maken
  • eenvoudige keuzes maken

Gitte maakte haar eindwerk voor EAT/hippotherapie rond dit onderwerp en begeleidde ook al meerdere kinderen.