lichaamsbewustzijn

Lichaamsbewust zijn gaat erover dat je goed weet wat er in je lichaam gebeurt. Dat je weet welke spieren je aanspant, hoe je houding is,...

Enerzijds kan geoefend worden tijdens grondwerk (je bewust groot en klein maken, met je lichaam duidelijk maken aan de pony welke kant hij/zij op moet gaan,... .).
Anderzijds wordt dit ook geoefend terwijl we op de pony zitten:

  • Lichaamsdelen bij zichzelf en bij het paard aanduiden.
  • Lichaamshoudingen nadoen.
  • Beweegopdrachten zoals helemaal ronddraaien op het paard.
  • Oefeningen met voorwerpen: voorwerpen op lichaamsdelen houden en hier ruimtebegrippen bij gebruiken als onder, boven, tussen,...

Voltigeoefeningen gaan dan weer een stapje verder. We gaan dan foto's nadoen van kinderen/jongeren die voltige doen zoals op de knieën zitten, rechtstaan, één been naar achter strekken (vlag).