grote motoriek

  • Zitten op een wandelend paard activeert de hersenen. Het zorgt ervoor dat er meer verbindingen gemaakt kunnen worden tussen hersendeeltjes, waardoor bewegingen sneller opgeslagen worden en sneller routine worden.
  • Terwijl het paard wandelt, kunnen oefeningen ingezet worden om de rompstabiliteit en het evenwicht te vergroten.
  • Er wordt vaak met materiaal gewerkt om in spelvorm deze vaardigheden te oefenen. Dat maakt dat de kinderen en jongeren er ook plezier aan beleven.
  • Door rijk- en strekoefeningen moet het kind/de jongere/de volwassene telkens weer het evenwicht herstellen.
  • Bij een erg verstoorde rompstabiliteit vraagt het zitten op een wandelend paard al een hele inspanning. Dan doen we rustige kleine oefeningen en stoppen we ook regelmatig even om in stilstand enkele oefeningen te doen.